Evenwicht tussen organisatie, mens en werk

Verbeter de bedrijfsresultaten en medewerkerstevredenheid door een betere verbinding en evenwicht tussen organisatie, mens en werk!

Als werkgever in het MKB weet je dat de belangen binnen je bedrijf soms tegenstrijdig zijn en is het een uitdaging om een evenwicht te bereiken tussen je bedrijf en de mensen die er werken.

Je zoekt een HR professional die de bedrijfsstrategie vertaalt naar HR beleid, die concrete plannen opzet en zorgt voor een vlotte uitvoering daarvan met bijbehorend resultaat. Daar waar nodig treedt de HR-consultant/HR business partner in overleg met vakorganisaties en de ondernemingsraad.

Als directie heb je behoefte aan een stevige sparringpartner voor jou en voor je managers maar ook iemand die toegankelijk is voor medewerkers en die indien van toepassing leiding geeft aan de HR afdeling. Rapportage aan en overleg met de bedrijfseigenaar of het moederbedrijf, eventueel in het buitenland kun je met een gerust hart overlaten.

Zijn er organisatiewijzigingen, reorganisaties en/of bedrijfsuitbreiding binnen je business? Dan ben je aan het juiste adres voor de advisering over de organisatie en changemanagement.

Evenwicht tussen organisatie, mens en werk

Verbeter de bedrijfsresultaten en medewerkerstevredenheid door een betere verbinding en evenwicht tussen organisatie, mens en werk!

Als werkgever in het MKB weet je dat de belangen binnen je bedrijf soms tegenstrijdig zijn en is het een uitdaging om een evenwicht te bereiken tussen je bedrijf en de mensen die er werken.

Je zoekt een HR professional die de bedrijfsstrategie vertaalt naar HR beleid, die concrete plannen opzet en zorgt voor een vlotte uitvoering daarvan met bijbehorend resultaat. Daar waar nodig treedt de HR-consultant/HR business partner in overleg met vakorganisaties en de ondernemingsraad.

 

  

Als directie heb je behoefte aan een stevige sparringpartner voor jou en voor je managers maar ook iemand die toegankelijk is voor medewerkers en die indien van toepassing leiding geeft aan de HR afdeling. Rapportage aan en overleg met de bedrijfseigenaar of het moederbedrijf, eventueel in het buitenland kun je met een gerust hart overlaten.

Zijn er organisatiewijzigingen, reorganisaties en/of bedrijfsuitbreiding binnen je business? Dan ben je aan het juiste adres voor de advisering over de organisatie en changemanagement.

Martine Pauw

Sinds 1983 actief in het HR werkveld als HR manager/consultant en management lid in het MKB, de industrie en de B2B sector. Enkele decennia gaf ik leiding aan diverse HR teams in de Benelux. Van 2004 tot 2018 was change management vooral een speerpunt bij samenvoeging, inkrimping, verhuizingen en reorganisaties binnen bedrijven. Ik heb een bachelor of Science in Arbeidsmarktpolitiek en Personeelsbeleid.

Energie haal ik uit advisering over de breedte van de HR discipline. Daarbij is er zowel focus op de organisatie als op employee en management development met concrete maatwerk plannen.

“Bruggenbouwer met focus op balans”

Als business sparring partner word ik omschreven als dynamisch, energiek, resultaatgericht, teamgericht en een vertrouwenspost voor de volledige organisatie. Sterk in het helder verwoorden van zowel mondeling als schriftelijke zaken. Vanuit mijn Europese ervaring werk ik in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Wat kan ik betekenen?

HR Consult Pauw is op verschillende manieren inzetbaar. Kleinere bedrijven zou ik bijvoorbeeld parttime HR (management) advies kunnen geven. Voor bedrijven met een HR-afdeling zou ik een HR-manager voor langere tijd waar kunnen nemen. Maar ook advisering voor eenmalige projecten voor specifieke HR gebieden behoort tot de mogelijkheden.

Organisatie- en Changemanagement

Binnen de organisatie advisering is mijn focus op het optimaliseren en verbinden van organisatie, mens en werk binnen de steeds veranderende business context. Hierdoor kan er gewerkt worden aan de kwaliteit van dienstverlening. Daarmee wordt zowel een positieve bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen geleverd als aan de optimalisering van medewerkers engagement.

De volgende HR advisering is hier van toepassing:

 • Advisering over organisatie wijziging en doelstellingen
 • Begeleiding bij veranderingsprocessen, zoals nieuwe business, fusies en integraties
 • Vertaling van bedrijfsdoelstellingen naar processen en functieprofielen
 • Adviseren over KPI’s in relatie tot HR instrumenten

  Arbeidsvoorwaarden

  Het ontwikkelen en doorvoeren van arbeidsvoorwaarden die passen binnen de bedrijfsstrategie.

  • Advisering en toetsing beloningsniveau
  • Functiewaardering
  • Advisering over een evenwichtig arbeidsvoorwaardenpakket
  • Advies over inhoud en up-to-date bedrijfsreglementen
  • Voorbereiden nieuwe CAO en onderhandelingen

   HR beleid

   Adviseren over HR personeelsbeleid samen met de opdrachtgever en ontwikkelen van nieuwe producten passend bij de business strategie.

   De gebieden waar ik in adviseer zijn: 

   • Werving, selectie, loopbaanbeleid en ontslag
   • Competentie- en talent management
   • Opleidingsbeleid
   • Ziekte- en re-integratiebeleid
   • Medezeggenschapsvraagstukken
   • Beloningsvraagstukken
   • Tijdige en correcte (digitale) salarisverwerking
   • HR & payroll voor expats
   • Bemiddeling bij conflicten
   • Engagement & Motivation surveys

    Arbo en Veiligheid

    • Zorgen voor veilige en gezonde werk- en arbeidsomstandigheden
    • Risico inventarisatie en evaluatie en uitkomsten in Arboplannen omzetten
    • Pro actief beleid voeren en zorgdragen dat de maatregelen goed zijn vastgelegd

    FULLTIME  |   PARTTIME   |   INTERIM   |   PROJECTEN

    Wat kan ik betekenen?

    HR Consult Pauw is op verschillende manieren inzetbaar. Kleinere bedrijven zou ik bijvoorbeeld parttime HR (management) advies kunnen geven. Voor bedrijven met een HR-afdeling zou ik een HR-manager voor langere tijd waar kunnen nemen. Maar ook advisering voor eenmalige projecten voor specifieke HR gebieden behoort tot de mogelijkheden.

    HR Beleid

    Adviseren over HR personeelsbeleid samen met de opdrachtgever en ontwikkelen van nieuwe producten passend bij de business strategie.

    De gebieden waar ik in adviseer zijn: 

    • Werving, selectie, loopbaanbeleid en ontslag
    • Competentie- en talent management
    • Opleidingsbeleid
    • Ziekte- en re-integratiebeleid
    • Medezeggenschapsvraagstukken
    • Beloningsvraagstukken
    • Tijdige en correcte (digitale) salarisverwerking
    • HR & payroll voor expats
    • Bemiddeling bij conflicten
    • Engagement & Motivation surveys

      Organisatie- en Changemanagement

      Binnen de organisatie advisering is mijn focus op het optimaliseren en verbinden van organisatie, mens en werk binnen de steeds veranderende business context. Hierdoor kan er gewerkt worden aan de kwaliteit van dienstverlening. Daarmee wordt zowel een positieve bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen geleverd als aan de optimalisering van medewerkers engagement.

      De volgende HR advisering is hier van toepassing:

      • Advisering over organisatie wijziging en doelstellingen
      • Begeleiding bij veranderingsprocessen, zoals nieuwe business, fusies en integraties
      • Vertaling van bedrijfsdoelstellingen naar processen en functieprofielen
      • Adviseren over KPI’s in relatie tot HR instrumenten

       Arbo en Veiligheid

       • Zorgen voor veilige en gezonde werk- en arbeidsomstandigheden
       • Risico inventarisatie en evaluatie en uitkomsten in Arboplannen omzetten
       • Pro actief beleid voeren en zorgdragen dat de maatregelen goed zijn vastgelegd

        Arbeidsvoorwaarden

        Het ontwikkelen en doorvoeren van arbeidsvoorwaarden die passen binnen de bedrijfsstrategie.

        • Advisering en toetsing beloningsniveau
        • Functiewaardering
        • Advisering over een evenwichtig arbeidsvoorwaardenpakket
        • Advies over inhoud en up-to-date bedrijfsreglementen
        • Voorbereiden nieuwe CAO en onderhandelingen

         FULLTIME

         PARTTIME

         INTERIM

         PROJECT

         ×