Martine Pauw

Sinds 1983 actief in het HR werkveld als HR manager/consultant en management lid in het MKB, de industrie en de B2B sector. Enkele decennia gaf ik leiding aan diverse HR teams in de Benelux. Van 2004 tot 2018 was change management vooral een speerpunt bij samenvoeging, inkrimping, verhuizingen en reorganisaties binnen bedrijven. Ik heb een bachelor of Science in Arbeidsmarktpolitiek en Personeelsbeleid.

Energie haal ik uit advisering over de breedte van de HR discipline. Daarbij is er zowel focus op de organisatie als op employee en management development met concrete maatwerk plannen.

“Bruggenbouwer met focus op balans”

Als business sparring partner word ik omschreven als dynamisch, energiek, resultaatgericht, teamgericht en een vertrouwenspost voor de volledige organisatie. Sterk in het helder verwoorden van zowel mondeling als schriftelijke zaken. Vanuit mijn Europese ervaring werk ik in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Curriculum Vitae

Belangrijkste competenties

Energieke persoonlijkheid, service- en resultaatgericht, toegankelijk, kostenbewust, planning en organisatie, communicatief en verbindend naar alle lagen binnen de organisatie.
Enkele decennia leidinggevende ervaring binnen HR afdelingen in de Benelux. Aanvullen coördinatie gebouwenbeheer en ISO 9001 en 14001 in Nederland en België.

 

Opleiding

• Bachelor of Science, Arbeidsmarktpolitiek en personeelsbeleid

• Diverse management, business- en taaltrainingen.

 

Werkervaring

HR management ervaring binnen Akzo Hoofdkantoor en Akzo Coatings en de Europese B2B business (handels) organisatie Papyrus/Optigroup.

De laatste 6 jaar gewerkt als HR manager/Facility management Benelux bij Papyrus / Optigroup tot en met 2018.

Sinds januari 2019 Interim HR manager/business partner/adviseur.

 

Talen

Actieve kennis van Engels, Frans en Duits.

 

Wat kun je van mij verwachten?

Interim allround HR manager/ business partner met zowel strategische als pragmatische focus.

Effectieve vertaling van strategische doelstellingen naar de praktijk.

Pragmatische en projectmatige van binnen het HR werkveld vanuit de business context.

Meedenken binnen de business strategie over de organisatie en het HR werkveld.

 

Beschikbaar voor zowel fulltime als parttime (interim) opdracht.

 

 

Track record

Ervaren HR business partner/adviseur in:

• organisatieontwikkeling en –advies
• begeleiden veranderingsprocessen
• leiding geven aan HR/Facility
• begeleiden integraties, fusies
• (harmonisatie) arbeidsvoorwaarden
• functiewaardering/functiebeschrijvingen
• reorganiseren
• Cao onderhandelingen
• medezeggenschap binnen de Wet op de Ondernemingsraden
• salarisadministratie
• verzuimvraagstukken
• instroom, doorstroom en uitstroom
• loopbaanontwikkeling
• management development
• performance management en -reviews
• pensioen- en verzekeringsvraagstukken
• ARBO en Veiligheid
• conflict bemiddeling
• coördinatie juridische aangelegenheden
• coördinatie Europese engagement surveys
• HR aangelegenheden expats

×